Menu

Beate Uhse / Pabo / Christine le Duc

Aanleiding

Pabo en Christine le Duc zijn beide onderdeel van de Duitse erotiek retailer Beate Uhse. Het concern is de grootste online retailer in lingerie en erotiek van Europa. Naast Duitsland en Nederland is het bedrijf ook actief in Oostenrijk, België, Frankrijk, Tsjechië en Engeland.

De webshops worden centraal ontwikkeld in Duitsland. De marketing en dagelijkse invulling van de webshops gebeurt in Nederland. De communicatie tussen beide partijen verloopt daardoor niet altijd soepel.

Vanuit de marketing en verkoop komen ook regelmatig wensen voor nieuwe projecten. Voor de Duitse ontwikkel afdeling is het inefficient om deze projecten aan te nemen en uit te voeren. Het team is niet ingericht om meerdere projecten tegelijk uit te voeren en het ontbreekt aan de ervaring in dergelijke marketingtrajecten.

De hulp van Typify werd ingeroepen om de problemen het hoofd te kunnen bieden.

Oplossing

In een interim traject heeft Typify de communicatie en processen gestroomlijnd. Met kennis van bedrijfseconomische processen, marketing en techniek weet Typify een brug te slaan tussen deze disciplines. Typify is onder andere verantwoordelijk geweest voor het uitwerken van wensen in functionele en technische beschrijvingen.

Typify is verder medeverantwoordelijk geweest voor het opzetten van een project voor de professionalisering van A/B testen. Met behulp van Google Analytics zijn er allerlei optimalisaties toegepast die de conversie significant hebben laten stijgen. Samen met de ontwikkelaars is gesleuteld aan het optimaliseren van de interne zoekmachine, het bestelproces en andere conversie verhogende zaken.

Naast ondersteuning heeft Typify verschillende projecten aangenomen voor de bouw van toepassingen die het verkeer en de conversie voor de webshops moesten vergroten. Denk hierbij aan Facebook wedstrijden, tijdelijke campagne websites en webshops. Zo is er een webshop opgezet voor de verkoop van de Verleidingsbon.

Met behulp van een koppeling naar het Kana/Trinicom T5 systeem heeft Typify het mogelijk gemaakt voor de webshops om een gestroomlijnde communicatie tussen klant en servicedesk mogelijk te maken. Het T5 systeem legt alle communicatie vast en dwingt opvolging af. De klant kan via de webshops door de kennisbank in het systeem bladeren en eventueel vragen insturen. Deze vragen komen direct in het T5 systeem terecht.

Resultaat

De gestroomlijnde samenwerking tussen marketing/sales en techniek heeft er voor gezorgd dat de ontwikkelaars met meer structuur aan de slag kunnen en efficiënter en sneller wijzigingen kunnen implementeren. Hierdoor is er ook meer nadruk komen te liggen op de verdere optimalisatie van de webshops wat voor een significante omzet en conversiestijging heeft gezorgd. Door sommige projecten uit te besteden aan Typify heeft Beate Uhse ook sneller in kunnen spelen op wijzigende marktomstandigheden en actuele ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over deze case? Neem dan contact op met

Bel, mail of volg ons

Bel ons op: 070 780 11 55
Copyright © 2004 - 2018 Internetbureau Typify B.V. Regulusweg 11, 2516 AC DEN HAAG

Contact info

Sluiten
Internetbureau Typify B.V.
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
Bel of Fax ons:
Tel:070 780 11 55
Fax:070 780 11 52
E-mail ons:
info@typify.nl

De velden met een * zijn nodig voor een juiste verzending van dit bericht.