Menu

International Student Identity Card

Aanleiding

De ‘International Student Identity Card’ (ISIC) is het enige internationaal erkende middel voor studenten om zichzelf als zodanig te identificeren. Voor het verkrijgen van een ISIC kaart dient de student een bewijs van inschrijving aan een universiteit te overleggen.
Met de kaart ontvangt de student kortingen op producten en diensten die uitsluitend voor deze doelgroep bedoeld zijn. Wereldwijd worden er jaarlijks 5 miljoen kaarten verkocht.

De technologische ontwikkelingen gaan snel. Binnen de doelgroep van ISIC is de acceptatiegraad van nieuwe producten hoog. Om aansluiting te vinden bij deze doelgroep is ISIC de juiste partners om zich heen gaan verzamelen.

Naast de fysieke kaart heeft ISIC de virtuele identiteit geïntroduceerd. Kaarthouders krijgen een profiel. Vanuit verschillende kanalen (waaronder de website en een mobiele app) kunnen de studenten inloggen en hun gegevens wijzigen. Daarnaast dient de virtuele identiteit als vervanging van de pas. Door middel van bar- en QR codes kunnen verkopers en dienstverleners de identiteit digitaal opvragen en bevestigen.

Oplossing

Typify heeft meerdere projecten opgeleverd aan ISIC om hen te ondersteunen bij de uitrol van de digitale identiteit.

Profielen database

Typify heeft de profielen database van kaarthouders ontworpen en gebouwd. Deze enorme database bevat slimme technieken om de snelheid en doorzoekbaarheid te optimaliseren. De database is alleen te bereiken door middel van beveiligde webservices in verschillende formaten. Externe partijen kunnen met deze webservices verbinden om applicaties te bouwen. De profielen service is daarnaast gekoppeld aan een systeem van het Amerikaanse Verizon. Studenten krijgen automatisch ook een profiel in dit systeem waarmee direct een hoop nieuwe diensten beschikbaar worden.

Door de betrokkenheid van Verizon en meerdere implementatie partners is communicatie een belangrijk onderdeel van het project. Niet alleen moet de documentatie duidelijk zijn, ook is het belangrijk om communicatielijnen kort te houden. Alle mogelijke scenarios tussen verschillende systemen moeten getest en goed afgevangen worden.

In verband met de grootte van de database is schaalbaarheid een belangrijke eigenschap binnen het project. Het systeem moet responsief en beheersbaar blijven, ongeacht de hoeveelheid profielen die jaarlijks toegevoegd worden.

De ISIC kaart wordt wereldwijd uitgegeven. Het is dan ook van belang dat alle software ondersteuning biedt aan het gebruik van verschillende talen, karaktersets, valuta’s maar ook culturen.

MasterCard

CreditCard maatschappij MasterCard is een belangrijke partner voor ISIC. In bepaalde landen biedt ISIC een speciale kaart aan met MasterCard functionaliteit. De kaart kan gebruikt worden als prepaid betaalkaart in alle winkels en restaurants waar MasterCard geaccepteerd wordt.

In het verleden kregen studenten aparte inlogcodes en toegang tot systemen om hun betaalkaart gegevens te beheren. Nu de student bij ISIC een virtuele identiteit ontvangt kwam al snel de wens naar boven om dit met de MasterCard systemen te integreren. De profielen service is daarom uitgebreid met webservices om MasterCard data in te zien.

Studenten kunnen hun huidige tegoed, transacties en kaartgegevens bekijken vanuit de website en mobiele applicatie. Ook kan er extra tegoed op de kaart gestort worden. Typify heeft een apart systeem gebouwd welke kan communiceren met MasterCard om de juiste gegevens op te halen en te verwerken. Vanuit de profielen service wordt dit systeem aangeroepen door middel van webservices.

De MasterCard functionaliteit wordt in ieder land verzorgd door een andere financiële partner van MasterCard. De MasterCard functionaliteit van ISIC moet dan ook met al deze partijen kunnen praten. Iedere partij heeft eigen eisen en wensen met betrekking tot validatie van kaartgegevens en veiligheid. Het systeem is flexibel opgezet om aan al deze eisen te kunnen voldoen. Het implementeren van nieuwe partners is hierdoor relatief eenvoudig.

Zodra een systeem creditcard gegevens verwerkt dient deze aan de veiligheidsnormen van de betaal industrie te voldoen. Dit zijn de zogenoemde PCI (Payment Card Industry) standaarden. Er zijn enorm strenge eisen met betrekking tot encryptie, bouw en beheer van software en hardware.

Website

De ISIC organisatie heeft een hoofdkantoor in Nederland en subdivisies in andere landen. Veel divisies hebben een eigen website, maar alle studenten kunnen wereldwijd ook op de hoofdwebsite ISIC.org terecht.

Typify heeft ISIC.org gebouwd en daarbij rekening gehouden met alle wensen en eisen vanuit de verschillende landen. Vanuit de hoofdwebsite kunnen nieuwe websites uitgerold worden zodat de partners in verschillende landen deze systemen ook kunnen gebruiken.

De website is gekoppeld aan de profielen service. Studenten kunnen inloggen en hun gegevens beheren. Daarnaast zijn er meerdere koppelingen met back-office systemen om bijvoorbeeld de kortingen en verkooppunten op te vragen.

Wat in onze cultuur een normale uitdrukking kan zijn is aan de andere kant van de wereld een belediging. Een internationale website vraagt dan ook om een zorgvuldige opzet en invulling. Daarbij dient rekening gehouden te worden met taal, karaktersets en valuta’s.

De ISIC website is bestand tegen grote hoeveelheden verkeer welke wereldwijd op de website af komt. De hoofddoelgroep bestaat uit studenten, maar ook ondernemers en culturele instellingen behoren tot de doelgroep.

Resultaat

Dankzij de soepele samenwerking met verschillende partners van ISIC is er uiteindelijk een geïntegreerd systeem ontstaan. De virtuele identiteit wordt door vele studenten al gebruikt en steeds meer verkooppunten accepteren deze nieuwe ontwikkeling.

Typify heeft een belangrijke bijdrage geleverd met een volledige responsive website, de profielen service en MasterCard koppeling.

Wilt u meer weten over deze case? Neem dan contact op met

Bel, mail of volg ons

Bel ons op: 070 780 11 55
Copyright © 2004 - 2018 Internetbureau Typify B.V. Regulusweg 11, 2516 AC DEN HAAG

Contact info

Sluiten
Internetbureau Typify B.V.
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
Bel of Fax ons:
Tel:070 780 11 55
Fax:070 780 11 52
E-mail ons:
info@typify.nl

De velden met een * zijn nodig voor een juiste verzending van dit bericht.