Terug naar overzicht

eOverdracht

Verpleegkundigen & Verzorgenden
120%
More sales
2021
Date
3+
Sites

Client

Met 105.000 leden is V&VN de grootste beroepsvereniging in Nederland voor verpleegkundigen en verzorgenden. Om de professionalisering van deze beroepen te waarborgen, heeft V&VN een slim systeem ontwikkeld: het eOverdracht systeem. Dit project beschrijft een gestandaardiseerde manier voor de overdracht van medische gegevens en waarnemingen die enerzijds technisch en anderzijds procedureel aard is. Door o.a. de medische terminologie te standaardiseren, kunnen systemen dit beter interpreteren.

 

Challenge

Vanuit V&VN kregen wij de vraag om een gebruiksvriendelijk platform te realiseren dat aansluit bij de doelgroep en houvast biedt aan de implementatie van het eOverdracht systeem. Het platform zou betrokken partijen bij elkaar moeten brengen om kennis uit te wisselen en aan te sporen tot actie. Het platform moest de doelgroep de juiste tools en informatie aanbieden om bij te kunnen dragen aan de implementatie van eOverdracht.


De uitdaging zat voornamelijk in het aanspreken van vier verschillende doelgroepen. Hoe we dat zijn aangegaan? Om de doelgroep beter te begrijpen, verrichten wij altijd een doelgroep onderzoek. Hierdoor wisten we hoe we via het platform de verschillende doelgroepen moeten benaderen binnen de zorgbranche, zodat dat de informatiestandaard van eOverdracht duidelijk wordt gecommuniceerd.

 

Solution

Als verlengde van het eOverdracht systeem ontwikkelden wij een interactief platform, waarbij de verschillende doelgroepen binnen de zorgverlenende branche samenkomen, kennis uitwisselen en netwerken. Het platform is een plek die goed van de grond komt en een verzameling biedt aan afspraken, tips en tools over de inhoud en techniek van de verpleegkundige digitale verslaglegging en uitwisseling van verpleegkundige gegevens tussen diverse zorginstellingen.

Branding

Met strategie, design, content en development zorgen wij voor ervoor dat ambitieuze opdrachtgevers groei kunnen realiseren die ze voor ogen hebben. Samen zorgen wij voor de nodige impact in de digitale wereld en leveren we werk dat opvalt.